Συμπληρώματα Διατροφής

Η MacroLife δημιουργήθηκε με βάση τη φύση, τον άνθρωπο, την αρχαία γνώση και τις σύγχρονες ανάγκες.
Όλα τα προϊόντα μας, παράγονται σε απόλυτα ελεγχόμενο και επιστημονικά δομημένο περιβάλλον, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Φ. με G.N.P. και πιστοποιημένο από τον ΕΛΣΥΔ με ISO 9001 και 22000, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και τέλος από την ΔΗΩ για την περίπτωση παραγωγής οργανικών προϊόντων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, είναι εγκεκριμένες από τον EFSA και τον FDA.