Δερματολογικές επιδράσεις της Nigella sativa

Αντιμικροβιακές δυνατότητες.  Αντιβακτηριακές.

Ο Topozada και οι συνεργάτες του (1965) παρατήρησαν πρώτοι τις αντιβακτηριακές επιδράσεις του φαινολικού κλάσματος του ελαίου Nigella sativa.

Ο El-Fatatry (1975) απομόνωσε την θυμουδροκινόνη από το πτητικό έλαιο του Nigella sativa η οποία βρέθηκε να έχει υψηλή δραστικότητα εναντίον των θετικών κατά Gramm μικροοργανισμών (Staphylococcus aereus). Το εκχύλισμα διαιθυλεθέρα του Nigella sativa αναφέρθηκε ότι κατέχει συγκέντρωση που εξαρτάται από την ανασταλτική επίδραση στα θετικά κατά Gramm βακτήρια (S. Aereus) και στα αρνητικά κατά Gramm βακτήρια (Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli).

Επίσης έδειξε συνεργιστική επίδραση με την στρεπτομυκίνη και την γενταμυκίνη και προσθετική επίδραση με την σπεκτινομυκίνη, την ερυθρομυκίνη, την τομπραμυκίνη, την δοξυκυκλίνη, την χλωραμφενικόλη, το ναλιδιξικό οξύ, την αμπικιλλίνη, την λινκομυκίνη και την συν-τριμοξαζόλη και επιτυχώς εξάλειψε μία μη θανατηφόρα υποδερμική σταφυλοκοκκική λοίμωξη που επάγεται πειραματικά σε ποντικούς όταν εγχέεται στη θέση μόλυνσης. Το εκχύλισμα Nigella sativa έδειξε σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα με την τοπική μουροπυσίνη στη θεραπεία νεογνών με λοιμώξεις από σταφυλοκοκκικές φλύκταινες δέρματος χωρίς παρενέργειες. Η μικροβιακή αντίστασηστα φάρμακα είναι φλέγον ζήτημα.

Μελέτες για την επίδραση εκχυλίσματος Nigella sativa in vitro (σε δοκιμαστικούς σωλήνες) εναντίον ανθεκτικών μικροοργανισμών (Staphylococcus aereus, Pseudomonas aeruginosa), έδειξαν υποσχόμενα αποτελέσματα σε θετικά και αρνητικά κατά Gramm βακτήρια που ήταν ανθεκτικά σεπολλά φάρμακα. Περισσότερες πληροφορίες για τα θετικά και αρνητικά κατά Gramm βακτήρια στον παρακάτω σύνδεσμο

https://eclass.teiath.gr/modules/document/file.php/OINO119/Βακτηριακή%20Χρώση%20κατά%20Gram.pdf

Αντιμυκητησιακές

Οι Hanafi και Hatem(1991), ήταν οι πρώτοι που απέδειξαν την ανασταλτική επίδρασητου διαιθυλ-αιθερικού εκχυλίσματος του Nigella sativa ενάντια στον Candida albicans.

Το αιθερικό εκχύλισμα του Nigella sativa αναφέρθηκε ότι αναστέλλει την ανάπτυξη της μαγιάς του Candida σε αρκετά όργανα που είχαν λοιμώξεις, σε πειραματικά ζώα.

Η θυμοκινόνη επίσης έδειξε ότι αναστέλλει τον Asperigllus niger και τον Fusaruim solani σε δοκιμαστικό σωλήνα εργαστηρίου και η δραστικότητα ήταν συγκρίσιμη με την αμφοτερικίνη-Β. Αναφέρθηκε ότι ήταν πιο αποτελεσματική από την αμφοτερικίνη-Β και την griseofulvin (αντιμυκητησιακή αντιβίωση) ενάντια στην ανάπτυξη του Scopulariopsis brevicanlis σε δοκιμαστικό σωλήνα.

Υπήρξε 100% ανασταλτικότητα στην ανάπτυξη του S. brevicanlis με θυμοκινόνη 1mg/ml, ενώ η αμφοτερικίνη-Β σε1mg/ml ανέστειλλε μόνο κατά 70% την ανάπτυξη. Εντούτοις, η κλοτριμαζόλη ήταν πολύ πιο αποτελεσματική από τα προαναφερθέντα φάρμακα με συγκέντρωση 0,03mg/ml. Το αιθερικό εκχύλισμα του Nigella sativa βρέθηκε ότι αναστέλλει δερματόφυτα που έχουν απομονωθεί από μόλυνση δέρματος προβάτου. Η θυμοκινόνη έδειξε ότι κατέχει μέτρια δραστικότητα ενάντια σε κλινικά απομονωμένα στελέχη των τριών κύριων ομάδων δερματόφυτων Trichophyton, Epidermophyton and Microsporum και το αιθερικό εκχύλισμα του Nigella sativa επίσης βρέθηκε αποτελεσματικό αλλά σε σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις. Η συγκέντρωση της θυμοκινόνης ενάντια σε διάφορα δερματόφυτα είχε εύρος από 0,125 έως 0,25mg/ml ενώ το αιθερικό εκχύλισμα έδειξε μείωση 80-100% της ανάπτυξης των περισσότερων δερματόφυτων στα 40mg/ml. Αναλογικά, μεγαλύτερη επίδραση της θυμοκινόνης από το εκχύλισμα Nigella sativa επισημαίνει ότι η αντιμυκητησιακή δραστικότητα του Nigella sativa οφείλεται πρωτίστως στη θυμοκινόνη.

Σε άλλη μελέτη, η θυμοκινόνη, η θυμουδροκινόνη και η θυμόλη επέδειξαν αντιμυκητησιακές επιδράσεις ενάντια σε δερματόφυτα, μούχλες και μαγιές σε συγκεντρώσεις 1mg/ml. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία μικροανάλυσης ζωμού, το εκχύλισμα του Nigella sativa ανέστειλε την ανάπτυξη του Madurella mycetomatis, μια σημαντική αιτία πρόκλησης του mycetoma(χρόνια παθολογική, καταστροφική ασθένεια που προκαλείται από μύκητες ή βακτήρια στους υποδόριους ιστούς), σε πολύ μικρή συγκέντρωση 1μg/ml.Πληροφορίες για την ασθένεια του μυκετώματος στον παρακάτω σύνδεσμο.

http :// www . who . int / buruli / mycetoma / en /

Αντιϊοικές

Ο Nigella sativa βρέθηκε να ενισχύει τα «βοηθητικά» των κυτττάρων (Τ4) και τον αναστολές κυττάρων (Τ8) και να αυξάνει τη φυσική αντίσταση (ΝΚ) των κυττάρων σε υγιείς εθελοντές. Εκτός από τη βελτίωση στην ανοσία το εκχύλισμα Nigella sativa είχε κάποια ανασταλτική επίδραση στην πρωτεάση του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, αλλά δεν ταυτοποιήθηκε η αρχική πηγή αυτής της δραστηριότητας.

Επιπλέον, το Nigella sativa όταν χορηγήθηκε ενδοπεριτονεϊκώς σε ποντικούς που έχουν μολυνθεί με κυτταροϊό ποντικού για 10 ημέρες, ο ιός δεν ανιχνεύθηκε στο συκώτι και στην σπλήνα, στους λαμβάνοντες την θεραπεία ποντικούς.

Αντιπαρασιτικές

Αλοιφή που προετοιμάστηκε από το αλκοολικό εκχύλισμα του Nigella sativa εφαρμόστηκε καθημερινά για 15 εβδομάδες σε δερματική λεϊσμανίαση που παράχθηκε πειραματικά σε ποντίκια με υποδόριο εμβολιασμό του κύριου στελέχους Leismania στην ραχιαία βάση της ουράς.

Η μορφολογία της δερματικής βλάβης και το βάρος του ποντικού παρακολουθούνταν καθημερινά. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο βάρος της ομάδας των ποντικών που έλαβαν την αλοιφή του εκχυλίσματος Nigella sativa και στα ποντίκια που δεν έλαβαν τη θεραπεία, αλλά η διάμετρος της δερματικής κάκωσης και τα συμπτώματα της φλεγμονής ήταν σημαντικά μικρότερα στην εξεταζόμενη ομάδα από ότι στην ομάδα που δεν έλαβε τη θεραπεία.Ο σπόρος Nigella sativa ελέγχθηκε ενάντια σε miracidia, cercariae και σε ενήλικα σκουλήκια του Schistosonia mansoni και έδειξε ισχυρή βιοκτόνο δραστικότητα σε όλες τις φάσεις του παρασίτου, καθώς και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην ωοτοκία ενήλικων θηλυκών σκωλήκων, υποδηλώνοντας την δυνατότητα καταπολέμησης του Schistosonia mansoni από το Nigella sativa.

Σε πειραματικά μολυσμένα ποντίκια από Schistosonia mansoni η αντισχιστοσωματική δραστικότητα του ελαίου του Nigella sativa βρέθηκε να είναι συγκρίσιμη με το praziquantel και όταν δίνεται σε συνδυασμόμε το praziquantel υπήρξε δυναμική της επίδρασής του.

Θεραπεία πληγών

Ο σπόρος Nigella sativa και το έλαιό του βρέθηκε ότι προάγουν την επούλωση πληγών σε εκτρεφόμενα ζώα. Επιπλέον, το αιθερικό εκχύλισμα του σπόρου Nigella sativa εφαρμόστηκε τοπικά σε μολυσμένο με σταφυλόκοκκο δέρμα από ποντίκια και έδειξε βελτιωμένη επούλωση με μείωση των συνολικών και απόλυτων διαφορών WBC σε τοπικές μολύνσεις, φλεγμονές, βακτηριακές επεκτάσεις και σε εξασθένιση των ιστών. Χρησιμοποιώντας τον ανθρώπινο ινοβλάστη των ούλων ως μονοστοιβάδατο υδατικό εκχύλισμα του Nigella sativa παρουσίασε χαμηλή δραστικότητα σάρωσης ελεύθερων ριζών και πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών των ούλων, με επιταχυνόμενηδραστηριότητα επούλωσης του τραύματος, παρά την ασήμαντη επίδρασή της στη σύνθεση κολλαγόνου. Επίσης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του βασικού αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών και του βήτα μετασχηματισμού του αυξητικούπαράγοντα.

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Ψωρίαση

Το εκχύλισμα αιθανόλης των σπόρων του Nigella sativa αξιολογήθηκε για αντιψωριακή δραστικότητα in vino (σε ζωντανούς οργανισμούς), χρησιμοποιώντας τομοντέλο της ουράς του ποντικιού για την ψωρίαση και in vintro (σε δοκιμαστικό σωλήνα εργαστηρίου) με τη χρήση της δοκιμασίας σουλφοροδαμίνης Β που χρησιμοποιεί κυτταρικές γραμμές ανθρώπινου κερατινοκυττάρου HaCaT.

Σημαντική επιδερμική διαφοροποίηση παρήχθη από το εκχύλισμα του Nigella sativa με μέσο όρο 71,36%, ενώ και η αντιπολλαπλασιαστική δράση του ήταν καλή, με τιμή του IC50 στα 239μg/ml.

Ακμή vulgaris

Σε κλινική μελέτη της λοσιόν ελαίου Nigella sativa περιεκτικότητας 10%, μειώθηκε σημαντικά ο μέσος αριθμός των βλαβών και των φλύκταινων μετά από 2 μήνες θεραπείας. Στην ελεγχόμενη ομάδα η θεραπεία αξιολογήθηκε καλή στο 58%, μέτρια στο 35% και δεν είχε καμία αντίδραση στο 7%. Η ικανοποίηση των ασθενών που δέχθηκαν τη θεραπεία ήταν πλήρης στο 67%, μερική στο 28% και καθόλου στο 5%. Στην ομάδα που δεν δέχθηκε θεραπεία οι δερματικές κακώσεις δεν έδειξαν σημαντικήμείωση στη θεραπεία, έπειτα από 2 μήνες και η αντίδραση στη θεραπεία ήταν καλή στο 8%, μέτρια στο 34% και δεν υπήρξε καθόλου αντίδραση στο 68%. Δεν υπήρξαν παρενέργειες στην ομάδα που εφαρμόστηκε η λοσιόν ελαίου Nigella sativa 10%. Οι συντάκτες της μελέτης απέδωσαν τα αποτελέσματα στις αντιμικροβιακές, ανοσοτροποποιητικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις του ελαίου Nigella sativa.

Χρωματισμός δέρματος

Λεύκη

Το λυοφιλοποιημένο εκχύλισμα σπόρου του Nigella sativa και του δραστικού συστατικού του, την θυμοκινόνη, έδειξε σημαντική σκούρυνση στο δέρμα σε απομονωμένα μελανοφόρα κύτταρα. Τα χρωματισμένα κύτταρα όταν εκτέθηκαν στο εκχύλισμα της θυμοκινόνης αποκρίθηκαν με διακριτή διασπορά μελανίνης, που οδηγεί σε σκουρόχρωση του δέρματος. Η δράση διασποράς μελανίνης ανταγωνίστηκεμε αντιχολινεργικά φάρμακα, ατροπίνη και υοσκίνη και ενισχύεται από έναν παράγοντα αντιχολινεστεράσης, την νεοστιγμίνη. Οι συντάκτες του άρθρου πρότειναν ότι οι χολινεργικοί μηχανισμοί μουσκαρινικής φύσης εμπλέκονται στη διασπορά μελανίνης. Σε μια τυχαία διπλή τυφλή κλινική μελέτη οι ασθενείς που εφάρμοζαν έλαιο Nigella sativa σε βλάβες λεύκης δύο φορές την ημέρα για 6 μήνες είχαν σημαντική μείωση στην δείκτη βαθμολογίας της περιοχής λεύκης, χωρίς σημαντικές παρενέργειες.

Πληροφορίες για τη λυοφιλίωση στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.eng.auth.gr/~chemtech/foititika/fd/mavros/ch12_liofiliosi_a4.pdf

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Πρόσφατα, μια κλινική μελέτη διεξήχθει για να συγκρίνει την αποδοτικότητα των αλοιφών Nigella, Betamethasone και Eucerin. Εφαρμόστηκαν τοπικά δύο φορές την ημέρα για 4 εβδομάδες σε νέες περιπτώσεις εκζέματος χεριών. Οι αλλαγές στη σοβαρότητα του εκζέματος και της ποιότητας ζωής αξιολογήθηκαν με το ευρετήριο/περιεχόμενο του δείκτη εκζέματος (HECSI) και το δερματολογικό ευρετήριο/περιεχόμενο της ποιότητας ζωής (DLQI), αντίστοιχα.

Η Nigella και η Betamethasone έδειξαν ραγδαία βελτίωση στο έκζεμα στα χέρια και στην ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την Eucerin. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους HECSI και DLQI των ομάδων των Nigella και της Betamethasone, υποδηλώνοντας ότι η Nigella έχει την ίδια αποδοτικότητα με την Betamethasone, στηβελτίωση του εκζέματος χεριών και της ποιότητας ζωής.

Καρκίνος δέρματος

Η αντικαρκινική δραστικότητα της Nigella sativa αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά όταν παρατηρήθηκε ενίσχυση της κυτταρικής δραστηριότητας «των φυσικών δολοφόνων» (ΝΚ), σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο που λαμβάνουν πρόγραμμαανοσοθεραπείας στο οποίο ο σπόρος Nigella sativa ήταν ένα από τα λαμβανόμενα συστατικά. Όσον αφορά τη δερματολογία, ο Salomi και οι συνεργάτες του (1991), ήταν οι πρώτοι που ερεύνησαν την αντινεοπλαστική επίδραση του Nigella sativa. Ανέφεραν ότι η τοπική εφαρμογή των εκχυλισμάτων του Nigella sativa και του Crocus sativus ανέστειλλαν την έναρξη δυο σταδίων του διμεθυλοβενζονικού ανθρακενίου (DMBA)/κροτονικού ελαίου που προκαλείται από την καρκινογένεση του δέματος σε ποντικούς, καθυστέρησε την εμφάνιση του σχηματισμού θηλωμάτων (papilloma) (1) και μείωσε τον αριθμό θηλωμάτων ανά ποντίκι.

Η προστατευτική επίδραση του μελιού και της Nigella μελετήθηκαν στο οξειδωτικό στρες και στην καρκινογένεση που προκαλείται από μεθυλονιτροζουρία (MNU) σε αρουραίους Sprague Dawely. Παρατηρήθηκε ότι το MNU παρήγαγε οξειδωτικές καταπονήσεις από φλεγμονώδεις αντιδράσεις στους πνεύμονες και το δέρμα, μέχρι αδενοκαρκίνωμα στο κόλων έντερο, στα 4 από τα 6 ζώα.

Η μηνοδιαλδεϋδη του ορού (MDA) και το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) αυξήθηκαν επίσης. Η θεραπεία Nigella sativa που χορηγήθηκε από το στόμα (χάπι) προστάτεψε ενάντια στο MNU παραγόμενο οξειδωτικό στρες και τις καρκινογενέσεις κατά 80% (12/15 ζώα), όπου το μέλι και ο σπόρος Nigella sativa μαζί προστάτεψαν 100%, ενώ οι οροί MDA και ΝΟ μειώθηκανσημαντικά και στις δύο περιπτώσεις.

Σε άλλη μελέτη, η δραστικότητα της θυμοκινόνης ερευνήθηκε χρησιμοποιώντας κερατινοκύτταρα ποντικού, κύτταρα θηλώματος (SP-1) και κύτταρα του καρκινώματος spindle-17. Στα SP-1 κύτταρα η θυμοκινόνη προκάλεσε διακοπή κύκκλου κυττάρου GO/G1, που σχετίζεται με αιχμηρές αυξήσεις στην έκφραση του εξαρτώμενου από κυκλίνη, αναστολέα κινάσης p16 και μείωση της έκφρασης της πρωτεϊνικής κυκλίνης D1. Ενώ στα κύτταρα sprindle 17 παρατηρήθηκε η διακοπή του κυτταρικού κύκλου G2/M, αυτό συνδέθηκε με την αύξηση της έκφρασης της ογκοκατασταλτικής πρωτεϊνης p53 και μείωση της πρωτεϊνης κυκλίνης Β1.

Σε μεγαλύτερους χρόνους επώασης, η θυμοκινόνη προκαλεί την απόπτωση (2) και στις δυο σειρές κυττάρων με αξιοσημείωτη αύξηση της αναλογίας έκφρασης Bax/Bcl-2 πρωτεϊνης και μειώνοντας την πρωτεϊνη Bcl-xL. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν έναν πιθανό ρόλο της θυμοκινόνης ως χημειοπροληπτικού παράγοντα, ειδικότερα σταπρώτα στάδια ογκογέννεσης του δέρματος. Η αντιογκολογική δραστηριότητα της θυμοκινόνης και της θυμουδροκινόνης επιδείχθηκε χρησιμοποιώντας ογκολογικές γραμμές κυττάρων (καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων, SCC VII), ινοσάρκωμα (FsaR) και μοντέλα όγκου ποντικιού από ινοσάρκωμα και καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Η θυμοκινόνη και η διοσγενίνη, τα ενεργά συστατικά που αποκτήθηκαν από την Nigella sativa και την τριγωνέλλα (Trigonella foenumgraecum) αντίστοιχα, έδειξαν να έχουν ισχυρή βιοδραστικότητα κατά του πλακοειδούς κυτταρικού καρκινώματος σε δοκιμές ζωντανών μικροοργανισμών.

Αναστέλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την επαγόμενη κυτταροτοξικότητα στα κύτταρα Α431 και Hep2. Αυτοί οι παράγοντες προκάλεσαν απόπτωση με την αύξηση του πληθυσμού υπό-G1 LEAVE/DEAD κυτοτοξικότητας, τη συμπύκνωση της χρωματίνης και την ανόρθωση του DNA.

Επίσης, υπήρξε αύξηση στην αναλογία Bax/Bcl-2, ενεργοποίηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού των κασπασών και τη διάσπαση τηςπολυμεράσης πολύ-ADP της ριβόζης στα εφαρμοσμένα κύτταρα. Σε συνδυασμό, η θυμοκινόνη και η διοσγενίνη είχαν συνεργιστική δράση με αποτέλεσμα η κυτταρική βιωσιμότητα να πέσει στο 10%. Σε μοντέλο xeno-μοσχεύματος ποντικού ο συνδυασμός θυμοκινόνης και διοσγενίνης μείωσε σημαντικά τη μάζα του όγκου και αύξησε την απόπτωση. Χρησιμοποιώντας in vivo δοκιμασία (σε δοκιμαστικό σωλήναεργαστηρίου) μετανάστευσης κυττάρων ο Ahmad και οι συνεργάτες του (2013) βρήκαν ότι η θυμοκινόνη αναστέλλει τη μετανάστευση των κυττάρων μελανώματος στους ανθρώπους και στα ποντίκια. Η αναστολή της μετάστασης από την θυμοκινόνηπαρατηρήθηκε επίσης in vitro (σε ζωντανούς μικροοργανισμούς) στο μελάνωμα B16F10 μοντέλου ποντικιού και συνοδεύτηκε από μείωση της έκφρασης του NLRP3 (NAGHT, LRR και πρωτεϊνης 3 που περιέχει την πυριδίνη) που είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη πρωτεολυτική διάσπαση της κασπάσης-1. Η απενεργοποίηση της κασπάσης-1 από την θυμοκινόνη έχει ως αποτέλεσμα της IL-1β και IL-18.

Επίσης η θυμοκινόνη ανέστειλλε την δραστηριότητα της NF-κβ στο μελάνωμα των κυττάρων του ποντικιού και το οξυγόνο που είχε σαν αποτέλεσμα τη μερική απενεργοποίηση του φλεγμονώματος NLRP3 (ολιγομερές πολυπρωτεϊνης). Οι συντάκτες του άρθρου υπέδειξαν ότι η θυμοκινόνη μπορεί να γίνει ένας ανοσοθεραπευτικός παράγοντας όχι μόνο για επικουρική θεραπεία για το μελάνωμα αλλά επίσης για τον έλεγχο και την αποτροπή του μεταστατικού μελανώματος.

1. https :// medical -dictionary . thefreedictionary . com / papilloma

2. https :// en . wikipedia . org / wiki / Apoptosis

3. https :// en . wikipedia . org / wiki / DNA _ laddering

Διαδερμική απορρόφηση

Η επίδραση του ελαίου Nigella sativa στη διαδερμική απορρόφηση του μοντέλου λιποφιλικού φαρμάκου –καρβεδιλόλης- διερευνήθηκε με τη χρήση δερματικής κοιλίας επιμηκυσμένου αρουραίου. Το έλαιο Nigella sativa 5% v/v είχε υψηλό βαθμό διάχυσης όπως υποδεικνύεται από τη διαδερμική ροή, τον συντελεστή διαπερατότητας και τον παράγοντα ενίσχυσης. Χρησιμοποιώντας θερμιδομετρία διαφορικής σάρωσης Fourier μεταχηματίζεται το υπέρυθρο και η ιστοπαθολογία, το έλαιο Nigella sativa 5% v/v βρέθηκε να λειτουργεί με την εκχύλιση λιπιδίων από κεράτινη στοιβάδα και με χαλάρωση των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των κεραμιδίων (1) (ceramides) με επακόλουθη ρευστοποίηση της λιπιδικής σφαίρας. Η αυξημένη διαπερατότητα του λιποφιλικού φαρμάκου-καρβεδιλόλης θεωρήθηκε ότι συνέβηκε λόγω της αυξημένης διάχυσης, μέσω της κεράτινης στοιβάδας, υπό την επίδραση του ελαίου Nigella sativa. Εκτιμήθηκε ότι το υψηλό περιεχόμενο σε λινολεϊκό οξύ και άλλα ακόρεστα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο έλαιο του Nigella sativa ήταν υπεύθυνο για τη βελτίωση της in vitro (σε ζωντανούς μικροοργανισμούς) διαδερμικήςαπορρόφησης του φαρμάκου.

1. https :// en . wikipedia . org / wiki / Ceramide

Καλλυντική εφαρμογή

Με τη χρήση μετρητή pH, κερατομέτρου, τεμαμέτρου, νικοτινικού μεθυλικού μοντέλου μικροφλεγμονής στο ανθρώπινο δέρμα, και ταινία για την απογύμνωση της κεράτινης στοιβάδας, οι in vivo (σε ζωντανούς μικροοργανισμούς) και ex vivo (εκτόςμικροοργανισμών),ιδιότητες των γαλακτωμάτων με τα εκχυλίσματα σπόρων του Nigella sativa έχουν αξιολογηθεί. Τα γαλακτώματα με Borago officinalis (1)και Nigella sativa μείωσαν σημαντικά τον δερματικό ερεθισμό και βελτίωσαν την ενυδάτωση του δέρματος και την επιδερμική λειτουργία φραγμού σε σχέση με το placebo (εικονικό φάρμακο). Οι συντάκτες του άρθρου υπέδειξαν τη δυνατότητα χρήσης των σπόρων στην αντιγήρανση, στην ενυδάτωση και ως αμβλυντικά και προστατευτικά καλλυντικά, λόγω των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους.

1. https :// gobotany . newenglandwild . org / species / borago / officinalis /

Δερματικές παρενέργειες

Η δερματίτιδα επαφής αναπτύχθηκε μετά την εφαρμογή της αλοιφής που παράγεται από το έλαιο σπόρου Nigella sativa αλλά θα μπορούσε να οφείλεται σε κάποια ακαθαρσία στο εμπορικό έλαιο του μαύρου κυμίνου. Έκρηξη φυσαλώδους φαρμάκου με υποδερμική αποκόλληση και νέκρωση της επιδερμικής επιφάνειας αναφέρθηκε σε μια 53χρόνη γυναίκα ύστερα από εφαρμογή ελαίου Nigella sativa για 2 εβδομάδες στο δέρμα της ενώ ελάμβανε από το στόμα χαπάκια Nigella sativa.

Συμπεράσματα

Τα δημοσιοποιημένα αρχικά άρθρα πάνω στις επιδράσεις του Nigella sativa και τα συστατικά του υποδηλώνουν σθεναρά τις φαρμακολογικές του δυνατότητες στην δερματολογία.

Χρειάζονται τυπικές μέθοδοι ανάπτυξης φαρμάκων για να διαμορφώσουν τοπικές θεραπείες για χρήση στη δερματολογία.

Όλα τα παραπάνω είναι μετάφραση από το παρακάτω σύνδεσμο του επιστημονικού άρθρου για χρήση στο el.gr

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352241015000286

johnef